RENATA MROCZKOWSKA

moje zdjęcie 1

EMAIL:
renata.mroczkowska@tlen.pl

QUALIFICATIONS:
Master of Nursing. Registered Nurse. Intensive Care Nurse Specialist in Department of Cardiology, Congenital Heart Diseases and Electrotherapy with the Division of Pediatric Cardiology, Medical University of Silesia in Katowice, Poland.

CURRENT JOB TITLE, NAME OF INSTITUTION AND COUNTRY:
Lecturer. PhD StudentMedical University of Silesia in Katowice.
Editor  “Nursing Specialist” – Journal of Polish Modern Nurses and Midwives

RESEARCH/ TEACHING EXPERIENCE RELATED TO CULTURALLY COMPETENT COMPASSION:
None

RELATED PUBLICATIONS:
Mroczkowska R.,: Cultural diversity  at work nurses and midwives Konferencja Naukowa, Ochrona zdrowia pielęgniarki i położnej przed agresją.  Łaziska Górne 17- 18 maja 2012.

Mroczkowska R., Odmienność kulturowa pacjentów jako przyczyna konfliktów w relacji pielęgniarka – pacjent. Wybrane aspekty  Konferencja Naukowa Zagrożenia behawioralne – profilaktyka, diagnostyka, leczenie,  Katowice, 13.12.2013.

Mroczkowska R., The cultural difference of the patient – the problem or challenge for modern nursing?  II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Współczesne pielęgnowanie a dobrostan pacjenta Bielsko-Biała, 06.06.2014.

Mroczkowska R,: Kulturowe uwarunkowania transplantologii,  W: Nasze Sprawy, Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w   Katowicach Katowice, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,  2013, 5[233],  ISSN 1232-5384

Mroczkowska R.,  Odmienność kulturowa jako nowe wyzwanie w praktyce pielęgniarki i położnej W: Pielęgniarstwo Specjalistyczne, pismo nowoczesnej pielęgniarki i położnej  Bytom, Wydawnictwo DUX, 2013,  1, str. 27-32, ISSN 2300-4444

Mroczkowska R. Knowledge as a determinant of attitudes towards the patient in terms of improving the cultural competence of contemporary cardiac nursing in Poland, EuroHeartCare Team Dubrovnik, Croatia – 14 & 15 June 2015.