MAŁGOSIA LESIŃSKA-SAWICKA

EMAIL:
safkowa@gmail.com

QUALIFICATIONS:
Registered Midwife, Master of Nursing, PhD in Sociology

CURRENT JOB TITLE, NAME OF INSTITUTION AND COUNTRY:
Assistant of Professor in Pomeranian University in Słupsk, Poland

RESEARCH/TEACHING EXPERIENCE RELATED TO CULTURALLY COMPETENT COMPASSION:

 • Completed a course in coaching, “Take a course on multiculturalism” for the staff of the public sector: education, government offices, the uniformed services and medical services, 2011-10. 2012 organized by the Helsinki Foundation for Human Rights.
 • Director scientific researchin the years 2010 – 2013 – Parenting in Europe and the world. A comparative study.
 • Director scientific researchin the years 2011 – 2013 – Intercultural Competence in nursing. A comparative study.
 • Director scientific researchin the years 2014 – 2015- Lifestyle inhabitants of Europe and the world and its health A comparative study.

RELATED PUBLICATIONS:

 • Planowanie ciąży a stosowanie używek w czasie ciąży przez kobiety z wybranych krajów europejskich. (Planning pregnancy and substance abuse by women in selected European countries) Problemy Higieny i Epidemiologii 2011, 92 (1): 127-131.
 • Plany i motywy rodzicielskie kobiet z wybranych krajów europejskich. (Parenting plans and motives of women from selected European countries) Acta Elbingensia. Tom XI. Nauki o Zdrowiu. Bio-psycho-społeczny wymiar zdrowia rodziny, (Bio-psycho-social dimension of family health) Elbląg 2011.
 • Kultura a postawy kobiet wobec macierzyństwa. (Culture and attitudes of women towards motherhood) (w:) Nyklewicz W. (red.) Pielęgniarstwo ponad granicam. Ońetřovatelství bez hranic. Ońetrovateľstvo bez hraníc. OIPiP, Łódź, 2011.
 • Kompetencje kulturowe w pielegniarstwie. (w:) Kober L. (red.) INOVÁCIE V OŠETROVÁTEĽŠTVE „Rozvoj ošetrovateľstva od Florence Nightingale po súčasnosť“, Regionálna komora Šlovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy, Vysoké Tatry, 2012.
 • Wybrane kulturowe aspekty macierzyństwa Europejek (Some cultural aspects of motherhood European women) (w:) A.Lacko, A.Lesnakova, M.Minarik, K.Zrubakova (red.) Ruzomberskie zdrvotnickie dni 2012. VII Rocnik , Ruzomberok 2012
 • Phenomenon of discrimination of culturally diverse patients in Poland (w:) Frakašova D. (red.) Podiel Zdravotníckych pracovníkov na zdraví obyvateľstva, SZU, Brasilava, 2012.
 • What is the subject of the acquisition of cultural competences in nursing? (w:) Miroslava Líšková M., Semanišinová M., Zrubcová D. (red.) NURSING OF THE 21ST CENTURY IN THE PROCESS OF CHANGES 2013, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, 2013.
 • MULTICULTURALISM IN THE INTEGRATED SYSTEM OF THE MEDICAL RESCUE IN POLAND (w:) Miroslava Líšková M., Semanišinová M., Zrubcová D. (red.) NURSING OF THE 21ST CENTURY IN THE PROCESS OF CHANGES 2013, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, 2013
 • (Nie)równość w zakładach opieki zdrowotnej w opiniach polskiego personelu pielęgniarskiego. (No) equality in health care in the opinion of Polish nurses) Ružomberské zdravotnícke dni 2013 – VIII. ročník VERBUM – vydavateľstvo KU ruzomberok
 • TRANSPLANTOLOGIA W KONTEKŚCIE WIELOKULTUROWOŚCI W OPINII PERSONELU MEDYCZNEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W ELBLĄGU. (Transplantology multiculturalism in the context of medical review specialist hospital in Elblag) Ružomberské zdravotnícke dni 2013 – VIII. ročník VERBUM – vydavateľstvo KU ruzomberok

Monography:

 • Wybrane aspekty wielokulturowości w pielęgniarstwie. (Selected aspects of multiculturalism in nursing) Słupsk, Wyd. AP, 2014.

CURRENT AND FUTURE CONTRIBUTION TO VICTcORY:
Conducting research intended for the Polish.
Wish to participate in all activities.

OTHER SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS: